U kunt via een eConsult met uw huisarts voeren. Via een veilige internetverbinding kunt u vragen aan uw huisarts stellen. Deze dienst vindt u in ons online patiëntenportaal*. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden.

Download de App of open het patiëntenportaal (webversie)


Voor welke vragen is het eConsult geschikt?
Een eConsult is enkel geschikt voor vragen die niet urgent zijn. Denk hierbij aan vragen over: leefstijl, medicijnen, (uitslagen van) onderzoek, een eerder consult, controle en follow-up bij chronische aandoeningen.

Neem contact op met de praktijk: bij spoedeisende klachten, bij klachten waarvoor de huisarts u (waarschijnlijk) lichamelijk moet onderzoeken.


* LET OP: u meldt zich voor deze dienst aan bij het patiëntenportaal van Gezondheidscentrum Steigereiland. Totdat wij medio 2020 een zelfstandig gezondheidscentrum zijn, werken wij samen met dit gezondheidscentrum – zo ook voor de online diensten.