U kunt via een eConsult met uw huisarts voeren. Via een veilige internetverbinding kunt u vragen aan uw huisarts stellen. Deze dienst vindt u in ons online patiëntenportaal*. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden.


Voor welke vragen is het eConsult geschikt?

Een eConsult is enkel geschikt voor vragen die niet urgent zijn. Denk hierbij aan vragen over: leefstijl, medicijnen, (uitslagen van) onderzoek, een eerder consult, controle en follow-up bij chronische aandoeningen.

Neem contact op met de praktijk: bij spoedeisende klachten, bij klachten waarvoor de huisarts u (waarschijnlijk) lichamelijk moet onderzoeken.

* LET OP: u meldt zich voor deze dienst aan bij het patiëntenportaal van Gezondheidscentrum Steigereiland. Totdat wij medio 2020 een zelfstandig gezondheidscentrum zijn, werken wij samen met dit gezondheidscentrum – zo ook voor de online diensten.