Tijdens de voorjaarsvakantie (17-21 februari 2020) is huisarts Anne van Staalen afwezig en de tijdelijke locatie in het IJburgcollege 2 gesloten. Voor medische vragen kunt u terecht bij Gezondheidscentrum Steigereiland, tel 020-6676690, Cornelis Zillesenlaan 2, 1086ZK, Amsterdam.